cees
projectmanagement
Lodewijk van Deyssellaan 18
2182 VP Hillegom
T 06 54216202
E cees@cees.nu

cees
projectmanagement
E cees@cees.nu

Milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001

Elke bedrijf, groot of klein, komt in aanraking met milieu aspecten en de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Met een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 worden de kaders vastgelegd waarmee het systeem wordt afgestemd op de aard en omvang van het bedrijf.

Cees Project & Quality Management adviseert en begeleidt bij implementatie en onderhoud van uw Milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001.

Mede ingegeven door de ontwikkelingen binnen het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een milieumanagementsysteem een belangrijk instrument. Naast het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en het verkleinen van de impact op het milieu leidt een goed milieumanagementsysteem tot verhoging van de klanttevredenheid, effectiviteit, efficiency en kostenreductie. Door het milieumanagement onderdeel uit te laten maken van de bedrijfsvoering wordt een proces op gang gebracht dat aan continue verbetering onderhevig is. Een goed gemanaged en onderhouden systeem zal up-to-date zijn, waardoor de organisatie in staat is om te voldoen aan de actuele ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving.

Een milieuzorgsysteem is een, met de overige bedrijfsvoering, geïntegreerd stelsel van organisatorische, juridische en technische maatregelen, welke zorgdragen voor een systematische beheersing van milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsvoering.

Bij aanbestedingen of samenwerkingen binnen de keten wordt steeds vaker aantoonbaarheid van het gevoerde milieubeleid vereist. Middels certificering van het milieumanagementsysteem conform de internationale ISO 14001 norm kunt u aan deze eis voldoen.

Voordelen van de invoering van een milieubeleid conform de ISO 14001: