cees
projectmanagement
Lodewijk van Deyssellaan 18
2182 VP Hillegom
T 06 54216202
E cees@cees.nu

cees
projectmanagement
E cees@cees.nu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met de ISO 26000 bestaat er een internationale richtlijn om richting te geven aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Cees Project & Quality Management adviseert en begeleidt bedrijven bij de implementatie van een MVO beleid dat passend is voor de organisatie en in overeenstemming is met de ISO 26000 richtlijn. Hierbij wordt de koppeling gelegd met managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo.

In nauwe samenwerking met u en uw medewerkers wordt gewerkt aan een optimale balans binnen uw bedrijfsvoering tussen de menselijke waarden (People), milieuwaarden (Planet) en de financiële waarden (Profit).

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

De lineaire economie heeft zijn langste tijd gehad, er moet worden omgeschakeld naar een duurzame economie. Een economie waarbij de financiële maatstaf niet bepalend is voor economische groei. De menselijke waarden en de milieu waarden hebben met het arbeidsrecht, de groeiende kloof tussen arm en rijk, uitputting van de natuurlijke grondstoffen en de klimaatverandering een toenemende mate van betekenis voor elk bedrijf. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen heeft een groeiende invloed op de financiële waarde, de reputatie en het succes van een bedrijf.

MVO en duurzaamheid staan voor de integratie van de zorg voor mens, maatschappij en milieu in de bedrijfsvoering en streeft naar een balans tussen People, Planet en Profit.

Met een MVO beleid conform de ISO 26000 stelt de organisatie zich ten doel:

Cees Project & Quality Management is partner van MVO Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.