cees
projectmanagement
Lodewijk van Deyssellaan 18
2182 VP Hillegom
T 06 54216202
E cees@cees.nu

cees
projectmanagement
E cees@cees.nu

Milieu: een uitgangspunt voor duurzaam ondernemen

Elke bedrijf heeft in meer of mindere mate invloed op het milieu. Naast aandacht voor mens en financiële waarden neemt het milieu een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsvoering. Is het niet binnen de eigen productie processen dan is het wel via inkoop, vervoer, afval en kantooromgeving dat een bedrijf impact heeft op het milieu.

Onderkennen van de impact op het milieu en het daarbij blijk geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt in toenemende mate een essentieel onderdeel van het beleid. Een toenemend aantal bedrijven zien dit belang al in en onderneemt stappen om de footprint in kaart te brengen en start processen om deze te reduceren.

Een duurzaamheidsbeleid wordt geloofwaardig door het onder andere te borgen middels een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 en CO2 reductie. Een milieubeleid gaat verder dan het terugdringen van het stroomverbruik, de uitstoot van uitlaatgassen, het gebruik van schadelijke stoffen en de inzet van keurmerken alleen. Er is een breed scala aan mogelijkheden om te verduurzamen en het milieu te ontlasten. De noodzaak is dringend aanwezig en mag niet afhankelijk zijn van de eisen die vanuit wet- en regelgeving en de maatschappij worden gesteld.

Cees Project & Quality Management adviseert en begeleidt bij het implementeren van uw Duurzaamheidsbeleid.